Lakatos Ilona az olvasók figyelmébe ajánlja Isabel Ortega Hernandez írását a hagyományőrzés média oldalon

Betekintést nyerhetünk Isabel Ortega Hernandez (Venezuela)  az Escuela Internacional “Arte de América” főigazgatója jóvoltából, Sergio Ramos Guerrero kolumbiai festő alkotásának bemutatása által a Wayuu őslakos kultúrájának egyik aspektusába, melyet a Wayuu szövés ihletett meg.

Isabel Ortega Hernandez:A Pasquin.
Kedves Olvasó!

(Spanyol , angol és magyar nyelven is olvasható)

A Pasquin.

Járóka.

Írta: Isabel Ortega Hernandez.

Venezuelai Bolivári Köztársaság.

(Pintor:Sergio Ramos Guerrero.

Pais: Colombia.

América del sur.)

Ebből az alkalomból megtiszteltetés számunkra, hogy Sergio Ramos Guerrero kolumbiai festő e nagyszerű és gyönyörű alkotása előtt állhatunk, akit a Wayuu őslakos kultúrájának egyik aspektusa, például a Wayuu szövés ihletett meg.

Ennek az ősi kultúrának a hagyományos szóbeliségében ott van Waleker (a szövet eredete) története, amely a bölcs tanító, Ramón Paz Ipuana munkája nyomán kezdi meg a szóbeliséget, egy elbeszélés, amelyet egy gyönyörű könyvbe foglaltak, a mi fordításunkban. Jorge Pocaterra professzor és csapata, köztük Dr. Esteban Emilio Mosonyi és Brigida Palmar professzor (ugyanennek illusztrátora).

Fontos megjegyezni, hogy Waleker történetét Oscar Martinez animátor vitte a venezuelai televízióba.

A fiatal mester, Sergio Ramos Guerrero képi munkáiban azt az attribútumot figyeljük meg, amelyet a művész a Wayuu takácsnőnek ad vissza.

Ebben az összetételben a

„Álmok szövése”, az őslakos nép ruházatában, kerámiájában és festményeiben használt szimbólumok sorozata jelenik meg.

Ezek a szimbólumok cikcakkban, a hagyományos filozófia által támogatott életutakat jelenítik meg, ahol az életet sikereivel és akadályaival együtt értelmezik egészen a földi út végére, a Jepira (a Wayuu szellemek helye) felé.

Ez a képi alkotás pozitívan hívja fel a közönség figyelmét, többek között kromatikus harmóniájával és történelmi-művészeti hozzájárulásával őshonos kultúránkra, amely sokat tehet az emberiséghez.

A címe, meglehetősen sokatmondó, arra ösztönöz bennünket, hogy továbbra is kincsként őrzzük álmainkat, amíg meg nem látjuk, hogy azok megvalósulnak, a kézzelfogható  – valós világban.


El Pasquin.

Waleker.

Por:Isabel Ortega Hernández.

República Bolivariana de Venezuela.

En esta oportunidad, tenemos el honor de estar frente a esta gran y hermosa obra, del pintor colombiano Sergio Ramos Guerrero, quien se ha inspirado en uno de los aspectos de  la cultura indigena wayuu como es el tejido wayuu.

En la oralidad tradicional de esta cultura milenaria, se encuentra la historia de waleker(origen del tejido), comenzando la oralitura bajo el trabajo del sabio maestro, Ramón Paz Ipuana,narrativa que fue llevada a un hermoso libro, traducido por nuestro profesor Jorge Pocaterra y su equipo, entre ellos: el Dr.Esteban Emilio Mosonyi y la profesora Brigida Palmar.(ilustradora del mismo).

Es importante destacar que la historia de waleker fue llevada a la televisión venezolana, por el animador Oscar Martinez.

En la obra pictórica del joven maestro Sergio Ramos Guerrero, observamos el atributo que le rinde el artista, a la mujer tejedora wayuu.

En esta composición de

” tejiendo sueños”, aparecen una serie de simbolos usados en la vestimenta, cerámica y pinturas de este pueblo indigena.

Estos simbolos representan los caminos de la vida, en forma zigzagueante, sostenida por la filosofia tradicional, donde se interpreta a la vida con sus aciertos y obstáculos, hasta  llegar al  final del viaje  terrenal, hacia Jepira( el lugar de los espiritus wayuu).

Esta obra pictórica atrae positivamente a la atención del público, entre otros, por su armonia cromática y aporte histórico_artistico, a nuestra cultura indigena, la cual tiene mucho que aportar a la humanidad.

Su titulo, por demás sugerente,nos invita a seguir atesorando nuestros sueños , hasta verlos hechos realidad, en el mundo tangible_ real.

 


Isabel Ortega Hernandez: The Pasquin.

We can get an insight courtesy of Isabel Ortega Hernandez (Venezuela), director general of the Escuela Internacional “Arte de América”,

https://www.facebook.com/photo/?fbid=167619978956918&set=a.167620095623573
https://www.facebook.com/groups/187159259328161/

By presenting the work of Colombian painter Sergio Ramos Guerrero into an aspect of the indigenous culture of the Wayuu, inspired by Wayuu weaving.

The Pasquin.

Playpen.

Written by Isabel Ortega Hernandez.

Bolivarian Republic of Venezuela.

(Painter: Sergio Ramos Guerrero.

Country: Colombia.

South America.)

On this occasion, we are honored to present this great and beautiful work by Colombian painter Sergio Ramos Guerrero, who was inspired by an aspect of the Wayuu indigenous culture, such as Wayuu weaving.

In the traditional orality of this ancient culture, there is the story of Waleker (the origin of the fabric), which begins orality following the work of the wise teacher Ramón Paz Ipuana, a narrative contained in a beautiful book, in our translation. Professor Jorge Pocaterra and his team, including Dr. Esteban Emilio Mosonyi and Professor Brigida Palmar (illustrator of the same).

It is important to note that Waleker’s story was brought to Venezuelan television by animator Oscar Martinez.

In the visual works of the young master, Sergio Ramos Guerrero, we observe the attribute that the artist returns to the Wayuu weaver.

In this composition a

“Weaving of Dreams”, a series of symbols used in the clothing, pottery and paintings of the indigenous people will be displayed.

These symbols represent life paths in zigzags supported by traditional philosophy, where life is interpreted with its successes and obstacles all the way to the end of the earthly path to Jepira (the place of the Wayuu spirits).

This pictorial work positively attracts the attention of the audience, among other things, with its chromatic harmony and historical-artistic contribution to our native culture, which can do a lot for humanity.

Its title, quite telling, encourages us to continue to treasure our dreams until we see them come true, in the tangible – real world.

Ilona Lakatos

Megosztás:

Ofevas

Internetes vásárlás veszélyei

Az interneten kapott kényelmet felhasználva a fogyasztónak nem kell személyesen felkeresnie a kereskedő üzletét és nincsen kötve nyitvatartási időhöz sem, így a nap 24 órájában bármikor rendelhet.

Részletek »