Ómagyar Hagyományőrzők Csapata bemutatkozása hagyományőrző oldalon

Ómagyar Hagyományőrzők Csapata

 

 

– Elöljáróban:

 

A tanyán és természethez közel élő, harmóniát kereső emberek összefogása és kulturális tevékenységének bemutatása.

 

„Múlt, jelen s jövő egybeforr, s ekképp válik a világra kapuként, az önnön ismeretünk”

 

Foglalkozásaik során felidézik a régmúlt sztyeppék és a Kárpát-medence szokásait és mesterségeit. Rendezvények, falunapok, iskolai foglalkozások alkalmával – megelevenedik a népvándorlás kori magyarság.

 

A tevékenységi Körök:

 

– Közösség alakítás és szervezés;

– Természetes és Egészséges Életmód;

– Népvándorlás kori kiállítások és előadások;

– Íjászat és harcművészet oktatás;

– Lovas harcmodor és Íjászat;

– Kézművesség; 

– Oktatás ügy; (közműveltség és gyermekvédelem)

– Tanyagazdaságok;

– Zene és Hangszerkészítés;

– Állattenyésztés;

– Tájjellegű növénykultúrák megőrzése;

– ……. (!)

 

 

Az „Ómagyar Hagyományőrzők Csapata” a kilencvenes évek közepén alakult – baráti társaságból kinőve. 1995-től már aktív volt. Kezdettől fogva a népvándorlás korát volt hivatott felidézni, bár más korszakok is a tevékenységek tárgyát képezték. Általában iskolákba és falunapokra települtek ki és teszik ezt máig is. Ismertségre a hagyományőrzők között nem tettek szert, mert ritkán vannak jelen a hagyományőrző összejöveteleken. Az elmúlt 10-15 évben rákoncentráltak a közösség fejlesztésre és a természet közeli életvitel kialakítására. Harmóniát keresnek az élet különböző területei között, s ezen szemlélet az, mit a nagyközönség felé igyekeznek propagálni. Így a történelem és a hagyományok a csoport foglalkozáskörének csak egy bizonyos szeletét képzik.

 

Nem alkotnak a szó hagyományos értelmében vett csapatot! Nincsenek színeik, tisztségeik, csapatinduló, jelszavak vagy tagság! Egyszerűen csak laza ám intelligens és hatékony szövetséget alkotnak egymással.

 

Néhány állandóbb résztvevő:

 

Karakas Zoltán; Suba Gábor; Farkas Gábor; Farkas Noémi; Lipták Viktor; Boros Csaba; Hortsin Tamás; Nagy Szilárd; Igaz Levente; Dudich Ákos; Götz Márton; Polgár Péter; Polgár Péter Antal; Szoldan Márk; Fedor Áron; Kovács Imre; dr. Molnár Zsolt; Mátyás József; Boncsér Szilvia; és még sokan mások…

 

Itt most nem említve a tanyasi együttműködő gazdák; a természet búvárok; a civil segítők, a művészek, a kézművesek, a további zenészek és vitézek, melyek a soraikat alkotják.

 

 

– Leírás:

 

Az ”Ómagyar Hagyományőrzők Csapata”, egy civil szerveződés, mely részben a magyarság megelevenítésével, és a korabeli élettér bemutatásával, – másfelől közösség szervezéssel, szülői közösségek felállításával, természetes gazdálkodással, természetes életmóddal, kézművességgel, környezet védelemmel – foglalkozik.

Céljuk középkori csapatként a hagyományok, s a történelem tanulmányozása, megőrzése, és lehetőség szerinti továbbadása.

 

 

– Tagjaik:

 

A csapat tagjai laza közösséget alkotnak, melynek alapvető szervező irányelve a hatékonyság és a hasznosság. Ez biztosítja a közösség sokszínűségét és sokrétűségét.

A tagok között ép úgy megtalálhatóak a mesteremberek, mint a kísérleti régészettel foglalkozók, a polihisztorok, feltalálók vagy a művészetekben jártas emberek.

 

 

– Nyilvános tevékenységek:

 

Ismeretterjesztés illetve aktív programok keretein belül kívánják testközelbe hozni a régmúltat. Nyitott, pártatlan és rugalmas hozzáállásuk a történelemhez biztosítja, hogy az elméletek és felfedezések széles spektrumát tárhassák a nagyközönség elé. Foglalkoznak Eurázsia egyéb kultúráival is, a minél összetettebb látásmód érdekében. Szakterületük a népvándorlás-kor, a kora-középkor, de mindamellett tanulmányozzák a prehisztorikus időszakot, kiemelten koncentrálva a Kárpát-medence történetére.

 

Előadásaik interaktív formában nyújtanak élményt, melyek során az események részesévé teszik az érdeklődőket. Tehát, egyfajta történelem oktatás és életszemlélet – a dogmák, a nacionalizmus és az erőszakolt világnézetek kikerülésével. A szórakoztatás mellett, korántsem másodlagos céljuk a lakosság ismereteit, érdeklődését, és mentális képességeit fejleszteni. (!)

E nyitott szellemiségre igyekeznek ráhangolni a hallgatóságot is.

Formailag tartózkodunk a kinyilatkoztatásoktól, mindinkább a rugalmas gondolkodást helyezzük előtérbe. A szellemi készségfejlesztés és az önismeret az, mely megelőz bármely más lexikális tudást.

 

A rendezvények során lehetőséget nyújtanak a régi eszközök, fegyverek és kézműves tevékenységek kipróbálására. Jurta állítás, középkori haditábor bemutatása, népvándorlás-kori kiállítás, korabeli viselet bemutatók; mesterség bemutatók; gyógynövény és természeti ismeretek, tudatos biodinamikus gazdálkodás, lovasíjászat, íjászat és kelevéz hajítás oktatása, harcászati bemutatók, csata rekonstrukciók, egészség és mozgáskultúra, gyermek játékok és játszóház, néptánc és régi zene, szövés, nemezelés, bőrözés, agyagozás, ismeret terjesztő előadások történelmi és biológiai témákban, játékos ügyességpróbák…

 

 

– Belső tevékenység – életmód és közösség:

 

A szervezet nyilvánosságtól elzártabb profilja, egy befelé irányuló közösség szervező tevékenység. Felkutatják és egymással kapcsolatba hozzák a jó ügyekért és az egyetemes emberi létért hitelesen kiálló személyeket és közösségeket.

Ebből adódik, hogy a tagok többsége valamilyen természetes gazdálkodást folytat. Egyesek saját tanyákon, míg mások segítőként járván az országot.

 

Mindenfelől vannak az ”Ómagyar Hagyományőrzőkkel” kapcsolatban álló emberek. Ezen kialakított sokszínűség, mi kiváló lehetőségeket tartogat, bár másfelől a távolság természetszerűleg nehezíti az önellátásra való törekvéseket.

 

Folyamatos a kapcsolatépítés a különféle intézmények, társadalmi rétegek és a nemzetiségek között. Megemlítendő, hogy a legkomolyabb eredmények, – személyes kapcsolatok útján, civil erőfeszítések árán valósultak meg mindmáig.

 

E területen is előfordulnak rendezvények avagy közösségi összejövetelek, kaláka megmozdulások, mi a közösen megfogalmazott célokat hivatott előmozdítani.

 

Tevékenységek itt természetszerűleg az állatokkal való munka, szántás – vetés, hagyományos gyümölcsészet, méhészet, permakultúra,erdőhasznosítás…

 

 

– Közösség Szervezés:

 

A kapcsolatuk alapja a személyes ismeretség és a közvetlenség.

E mentén próbálják a tagok kialakítani azon körülményeket s élettért, melyen belül a családok egészségesen működhetnek. A gyermekek számára szülői közösségeket és alternatív oktatási lehetőségeket valósítanak meg. A törvényi kereteken belül, kihasználják azon lehetőségeket, hogy a gyermekek minél inspirálóbb, s szellemileg kiegyensúlyozottabb közegben nőhessenek fel.

 

A résztvevők így mind felelősségteljes emberek, kik magánéletükben áldozatot vállalnak a környezetük javításáért. Munkájuk során idejüket áldozzák a programok sikeres lefutása végett.

– Elérhetőségek:

 

Ómagyar Hagyományőrzők Csapata

https://www.facebook.com/Omagyar.Hagyomany?fref=ts

http://magyarjurt.webnode.hu/

omagyarjurt@gmail.com

06/30 380 95 67

 

Betyár Banda

https://www.facebook.com/betyarbanda/?fref=ts

omagyarjurt@gmail.com

06/30 380 94 56

VIDEÓ ITT

Elérhetőségünk:

Képek  ITT.

E-mail:          omagyarjurt@gmail.com

Telefon:        Boros Csaba +36  30/ 380 95 67

Honlap:          www.omagyarjurt.webnode.hu

                      https://www.facebook.com/Omagyar.Hagyomany

 

 

Megosztás:

Ofevas

Internetes vásárlás veszélyei

Az interneten kapott kényelmet felhasználva a fogyasztónak nem kell személyesen felkeresnie a kereskedő üzletét és nincsen kötve nyitvatartási időhöz sem, így a nap 24 órájában bármikor rendelhet.

Részletek »