Sipos Mari bemutatkozik a hagyományőrző oldalon

 

SiposMari

    Szüleim nagy örömére harmadik gyermekként láttam meg a napvilágot egy FejérMegyei kis faluban Lovasberényben. Gyermekkorom óta kedvelem művészetet, az irodalmat, a verseket és mindent, ami szívet-lelket melengető. Iskolai rendezvényeken, szavalóversenyeken számos elismerő oklevelet, könyvjutalmat kaptam. Tagja voltam irodalmi színjátszó csoportnak Lasky Gyula tanár vezetésével, néptánc csoportnak Botos Józsi vezetésével. Jártam lövész és modellező szakkörre.

  Álltalános iskolai tanulmányaimat befejezve jelentkeztem és felvételt nyertem Székesfehérváron a Kereskedelmi és VendéglátóIpari SzakközépIskola emeltszintű élelmiszer eladói tagozatára. Hogy a szakma legjobbja legyek a szakmunkás évek után tanultam még négy évet, hogy meglegyen a Belkereskedelmi Szakmai Érettségi vizsgám. Ezt követően felsőfokú tanulmányokat folytattam Áruforgalmiés Idegenforgalmi Szakon. Hogy több lábon álljak VendéglátóÜzletvezetésből is sikeres vizsgát tettem. Azonban a legnagyobb, a legrangosabb kitüntetést, végzettséget az Élet iskolájától kaptam.

  Megbecsült dolgozója voltam évtizedeken át a KoronaKereskedelmiVállalatnak, majd a sors úgy hozta, hogy a pult másik oldalán Kormánytisztviselő-ként a „köz” érdekeit, az emberek érdekeit szolgáltam. Életem legnagyobb részében az emberek szolgálatában álltam, most is ezt teszem, de most teljesen másképpen.

  2012-bennyertem elvéglegesszabadságomés az életem teljesen megváltozott. Végre azt csinálhatom, amit mindig is szerettem volna, művészettel, irodalommal, versírással foglalkozni.2013ótaírokverseket. Az igazi megmérettetés a XXI. Kor Társ KiMitTud vetélkedő programjánkezdődött, amikor jelentkeztem saját vers írásával, annak elmondásával. A       Szakmai Zsűri Kimagaslóteljesítményértjáró Oklevéllel jutalmazott „Afolyó” című versem írásáért, melyet nagyra becsült középiskolai tanárom dr. Mohácsy Károly irodalomtudós, irodalomtörténész emlékére írtam. A sikeres szereplésről egy budapesti rádió szerkesztő riportereinterjút készített velem, mely interjú másnap adásba került. Ezt követően a zsűri döntése alapján bejutottam a VörösmartySzínházbarendezett ünnepi Gála  műsorába, ahol Székesfehérvár polgármestere dr. Cser-Palkovics András Különdíjjal jutalmazott.

  Tudatosan keresem a művészemberek társaságát. Kapcsolatban vagyok több művészkörrel, – a Budapesten működő Krúdy Gyula Irodalmi Körrel, ahol Király Lajos a kör elnöke kiemelkedő munkám eredményeként Díszoklevéllel ismerte el a szervező munkámat a kör érdekében végzett tevékenységem okán, -a Győri művész barátokkal, a Kecskeméti Montázs magazinnal.

  Tagja vagyok a legnagyobb létszámot befogadó Cserhát MűvészKörnek, ahol pályázati munkáimra 2014-ben Artdíjat, 2015-ben Nagy László Emlékdíjat, 2016-ban Lírai díjat kaptam.

  2017-ben három kategóriában indultam a Harmónia című pályázaton. Verseimet, írásaimat Aranytolldíjjal, József Attila emlékére készült grafit portré rajzomat,versemetJózsefAttilaEmlékdíjjal jutalmazták.2019- ben pályázati munkáimra Szépirodalmidíjat,Irodalmi elismerő  oklevelet, valamint Költőidíjat kaptam.

  Festményeimmel első alkalommal neveztem 2017-bena Cserhátőszi pályázatán, aholArt Aranydíjat adományozott a művészkör elnöke.Néhány alkotásomat 2018. tavaszánszakmaizsűri értékelte és kiállításra alkalmasnak találta. Az Időtlenség című Cserhát pályázaton Képzőművészetidíjat,Társadalmi és Közösségi Munkámért elismerő oklevelet adományozott a kör elnöke. Kinevezett Fejér Megye Kultúrális Referensének, valamint a Cserhát Művész Kör vezetősége, elnöksége mellett működő Kulturális Bizottság tagjává választott. 2019-bena zsűri Képzőművészeti Nagydíját kaptam. A kultúrában végzett közösségi munkám elismeréseként Önzetlenségi Nagydíjban részesített a Cserhát Művész Kör elnöke.

  2018. szeptember hónapban Budapestena Danubius HotelGellért különtermében akultúrában végzett tevékenységem okán, a Római Sas Birodalmaés Rend vezetője, Janus Maximus Imperium Maius et Pontifex Maximus azünnepi ceremóniánlovaggá avatott és előléptetettQuaestorrá,beosztotta Szenátus Kulturális Hivatalához. 2019-ben Tribunus-sá léptetett elő az ünnepi ceremónián.

  Első önálló kiállításom ünnepi megnyitója alkalmából a Vörösmarty Könyvtár patinás olvasótermében képzőművészeti, költői, szervezői munkásságomért Az Év Embere címet adományozta lovag Bornemisza Attila.

A NAVNYOSZ Országos Szövetsége által meghirdetett „Irodalmipályázat2018” címmel Prózai kategóriában „Jürgina” jeligével kiemelkedő eredményt értem el.

     Írásaim, alkotásaim a világhálón, Sipos Mari verses közösségioldalán, az Ősfehérvár Alkotóközösség oldalán,a Cserhát Művész Kör, a Montázs magazin honlapján olvashatóak. 2014-ben megjelent az „Emlékvagy” című versem a Vers- Esszenciák, a „Hazafelé” című versem a Léleklámpások című antológia kötetekben. De jelentek meg verseim a Délibábés a Montázsmagazin antológia köteteiben is. Több alkalommal jelentek meg írásaim, verseim szülőfalum, BerényiÚjság című hasábjain,a Délibáb Magazin, valamint a Mi Lapunk cégem nyugdíjas magazinjában.

Nagy sikert arattak, aratnak önálló irodalmi estjeim, ahol személyesen is bemutathatom verseimet, verseimen keresztül az életemet, az érzéseimet, a gondolataimat. 2016. karácsonyán megjelent első verses könyvemAszeretetajándéka címmel. A könyv saját tervezésű, melynektartalmaa szeretetről, a családról, az összetartozásról, a meghitt karácsonyok ünnepi hangulatáról szól.

  Közkívánatra megalapítottam 2016-ban az Ősfehérvár Alkotóközösséget, mely közösség tagjai többségében autodidakta módon sajátították el az öröm művészet valamelyik tetszetős ágát.A több mint ötven fős művészközösségnek tagjai irodalmárok, képzőművészek, fotósok kreatív alkotók gazdagítják tehetségükkel a közösséget.Közel öt éve annak, hogy a Vörösmarty Könyvtár Olvasótermébenhavi rendszerességgel szervezem az irodalmi napokat festmény, fotó és egyéb kiállításokat.2018-ban a Vörösmartykönyvtár jóvoltából elnyertem egy kultúrális pályázatot, mely pályázati programot egy éven át havi rendszerességgel szerveztem az Ősfehérvár Alkotóközösség tagjainak, mondhatom nagy sikerrel.2018. novemberében bemutathattam nagyérdemű közönségemnek a Vörösmarty Könyvtár Olvasó termében első önálló olajjal festett alkotásaimatÉletképek címmel.

  2019. évben szóbeli megállapodás alapján az Árpádfürdő galériájában is kiállíthattuk remek alkotásainkat az ŐsfAlköz tagjaival hat hónapon át. A Napfürdő című alkotást, – amely a mozaik fal éke,- az ŐsfAlköz tehetséges alkotója készítette el a fürdőzők örömére. Büszkeséggel tölt el, hogy két MagyarRekorderalkotó is van a tagjaink sorában, akik gazdagítják az ŐsfAl repertoárját, az ősi koronázó város kultúrális életét.Tagjaink sorában az egyszerű, de nagyszerű embereken át megtalálható a profi újságíró, az orvos, atanár, a mérnök, aki szereti és elfogadja a közösségi szellem működését. Tagjaink nagyvárosokban, de a kisebb településeken is örömmel mutatják be alkotásaikat, nem kevés sikerrel.Győr városától Kecskemétig, Budapesten át Tura városáig, dea kisebb településeken mint Ősi, Iszkaszentgyörgy, Zámoly, vagy Lovasberény is.Szívesen mondunk verseket festménykiállítások ünnepi megnyitóján, jótékonysági napokon, faültetési programokon,idősek otthonában egyéb rendezvényeken, a Tarsoly Egyesület, vagy a Krajczáros Alapítvany felhívására.

  Célom,hogy maradandót alkossak nyomot hagyva  az utókor számára, hogy gyermekeim, unokáim is büszkék lehessenek rám.A hasznosszabadidő eltöltése mellett a kultúra ápolása, fenntartása,a jeles napokról való megemlékezés, a közösség építő programok szervezése. Későn érő típusnak tartom magam, de azt gondolom soha nem késő elkezdeni valamit, ami kedves nekem és örömet okoz másoknak. A hobby művészet számomra örömművészet, mert megfelelési kényszer nélkül örömből születnek alkotásaim.

  Közel ötven éve élek szeretett családom körében a királyok városábanSzékesfehérváron. Két felnőtt korú gyermekeméletében is nagy szerepet játszik a művészet.Jettilányom szabadidejében kreatív alkotóművészettel foglalkozik, többszörösen díjazott AranykoszorúsKézművesMester. Csabafiamvirtuóz gitárjátékos, de három fiú és két lány unokám is kedvelei a művészetet. Énekversenyek díjazottjai,kiváló vers és mesemondók, rajzaikkal számtalan elismerő díjat oklevelet kaptak. Boglárka unokám az Isten pénze című musical darab gyermekfőszereplője Martha szerepében. Ők viszik tovább az irodalom, a kultúra, a művészet lángját.

  Az alkotóművészet, az irodalom, a festészet mindig az embernek, az emberről szól. Az emberközpontú valóságról. A művészet egy lényegfeltáró tevékenység, hogy mi a lényeg és a lényegtelen azt mindig a művész, az író, a festő, az ember dönti el. Az egyénisége, az érzelmei, az érzései vagyépp  a világnézete. Az életem nyitott könyv. Örülök annak, hogy írásaimat, megoszthatom az olvasóval, alkotásaimat a művészet kedvelő barátokkal.

Életképek című festményeimből néhány.

  Kertész                                              Jézus                                    Falat tapasztó lány

Sipos Mari

A folyó

A földi létnek végeztével révész szállítja lelkedet

Lebeghetsz kín nélkül a tornácon, ha úgy érzed tested nem vétkezett.

Büntetésed enyhe lészen, ha szerelmi bűnt követtél el

Vagy, ha mértéktelen tivornyázás jellemezte féktelen lelkedet.

Alvilág antik Istenével utazhatsz vidáman tovább,

A falakon belül vezekelhetsz, ha bűnöd súlyos, ha nem mondtál fohászt.

A szenvedés poklának mélyebb köreit vérfolyó válassza el,

Hol eretnekek lelki sikolyokkal lángoló sírban égnek majd el!

Istenkáromló zsiványok, erőszaktevő gyilkosok

Tiétek a hetedik kör, hol Dante intézi túlvilági sorsotok.

Találkozhattok Odüsszeusszal a csalók nyolcadik bugyrában,

Hol pokol lakó nyerészkedők, csábítók és hízelkedők.

Örök időben a Cocitus jegében testvérgyilkosok és árulók!

Gyötrődjenek a legszűkebb körben a vezekeljenek a hazaárulók!

Pokol mélyén a legszebb angyal volt, most a legrútabb sátán lakozik

Szárnyait verdesve a folyó befagyott, melyben most Lucifer gyötrődik.

Három fejével, három szájával szaggatja szét az árulót,

Júdás, Jézust árulta el, Julius Cézárt Brutus és Cassius!

Jeges pokol tüzes viharában, nem találsz soha megnyugvást,

Földi léted, ha békében élted, pokol helyett lesz menyország!

 

Sipos Mari

Menny és pokol

Emberek, ti lelki szegények,

Ti elnyomók és zsarnokoskodók,

Ti arctalan és embertelen férgek,

Ti anyagi javakban dúskálók.

 

Tiétek lenne a föld nevű bolygó?

Hát nem én ebben kételkedem!

A földet ajándékba adta Isten

Így hát a föld Mindenkié emberek!

Ti maradhattok mindvégig a földön,

Még a földi létnek végeztével is!

Legyen a föld mindörökké tiétek,

Ha kiraboltátok a természet kincseit.

 

Osztozzatok Luciferrel pokol tornác

Tüzet okádó bugyrain,ég kékjén

aranyló napsugár helyett égesse testetek

vörösen izzó lángnyelv, mely ördögi.

Pokol bőség kosarából jusson pondró

Milliónyi féreg, mely zabálja testetek,

lelketlen, hazug és gyarló agyatok, szívetek,

 a föld alatti pokol bugyrában főjenek.

Ti harcosok, kik óvjátok a zöldet,

Ti természetvédők és bajnokok!

Ti hagyjátok virágozni, élni a földet,

Barátaim, ti lelkiekben gazdagok!

Ti nem szipolyozzátok ki a földet,

Mint csecsszopó gyermek anyja kebelét,

Ti nem raboljátok el a kincset,

A szántót, az erdőt és a mezőt!

 

Ti gazdagon hagyjátok a földet

A természet ajándékaival

Erdőt a fáival, madarat zengő dalával

Harmatos mezőt illatos virágaival

Égszinkékboltotesővel, napsugárral.

Barátaim kik óvjátok a földet

Tiétek lesz a mennyeknek országa majd,

Angyali mosoly, üdvösség vár a kapuban,

hol nyugalom, béke és nem lesznek anyagi javak.

 

Mennyei bőség kosarából jut nektek

Bőven jóság és szeretet, ragyogó

Csillagok közt a mindenható vigyázza

Szívetek, s őrzi békében lelketek.

Menny és pokol!

Isten teremtményei  hogy jutnak oda?

Istenteleneké legyen a pokol,

Isten gyermekeinek meg ott a csoda.

Égi menyországkapuján azok a lelkek jutnak át,

Kiknek szívében szeretet, béke és boldogság!

 

2013. december a föld napjára

Megosztás:

Ofevas

Internetes vásárlás veszélyei

Az interneten kapott kényelmet felhasználva a fogyasztónak nem kell személyesen felkeresnie a kereskedő üzletét és nincsen kötve nyitvatartási időhöz sem, így a nap 24 órájában bármikor rendelhet.

Részletek »